2. Sınıf Ata Test

"Ata Test" ölçme-değerlendirme sürecinde kullanılabilecek  alternatif tekniklerle hazırlanmış, tüm derslerin kazanımlarını içeren bir ürünümüzdür. Yaprak Testimizde

Türkçe (15 test, 1 Genel Değerlendirme), 

Matematik (15 test, 1 Genel Değerlendirme), 

Hayat bilgisi (11 test, 2 Genel Değerlendirme) ve

İngilizce (10 test, 1 Genel Değerlendirme) soruları yer almaktadır.

Testlerimiz, çek kopar şeklinde hazırlanmış olup, 20 x 28 ebadındadır.