ATA YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ
 

Sınavlarımız 2013 - 2014 Eğitim Öğretim Yılında Yenilenen MEB Ders Kitapları Dikkate Alınarak Hazırlanmaktadır

SBS'ye %100 Uygunluk:
2007 - 2008  eğitim - öğretim yılından bu güne kadar uyguladığımız tüm sınavlarda, Milli Eğitim Bakanlığının uyguladığı SBS'ye; konu dağılımı, soru sayısı, öngörülen sınav süresi gibi konularda %100 uyumluluk sağladık.

OGS'ye Uygun Değerlendirme:
Öğrencilerin sınavda çıkardıkları netler; Türkiye genelindeki, kendi okullarındaki ve sınıflarındaki başarı durumlarını gösterecek biçimde, ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Programlara %100 Uygunluk:
Yeni ilköğretim programları "yapılandırmacı (oluşturmacı) eğitim felsefesi"ni referans almış; araştıran, sorgulayan, eleştiren, yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. ATA Yayıncılık olarak yeni ilköğretim programlarını referans almaktayız. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından yeni ilköğretim programlarında yapılan köklü değişikliklerin yanı sıra, eğitim - öğretim yılı içerisinde kurul kararına dayalı olarak yapılan kısmi değişiklikler de yayınevimizce takip edilerek tüm yayınlarımıza olduğu gibi sınavlarımıza da zamanında yansıtılmaktadır.

Ders Kitaplarına %100 Uygunluk:
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerimize dağıtılan ders kitaplarına paralel bir değerlendirme yaklaşımını temel almaktayız. Bu nedenle 2, 3, 4. sınıf sınav kitapçıklarımızda geometri ve doğal sayılar öğrenme alanından başlayan; 5, 6, 7, 8. sınıf sınav kitapçıklarımızda ise MEB ve özel yayınevlerinin kitaplarını okuyan öğrencilere yönelik iki ayrı matematik bölümü yer almaktadır.

 Deneme sınavlarımız 1. Dönem 3 tane, ikinci dönem 3 tane olmak üzere toplam 6 deneme sınavından oluşmaktadır.  Sınavlarımız   MEB ders kitapları dikkate alınarak yenilenmektedir.

    %100 Kalite:
Sınav sorularımız, yayınevimizin tüm ürünlerinde ön planda tuttuğu yüksek kalite prensibine göre hazırlanmaktadır.

Uzman Öğretmen Kadrosu:
Sınavlarımız, her branş için alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanmakta ve tüm sorularımız, ölçme - değerlendirme uzmanımız tarafından incelenmektedir.

Karne Uygulaması :
Öğrencilere, öğrenme eksikliklerini görebilmeleri için ayrıntılı kazanım tablosundan oluşan bir karne ver
 

 


]]>