- 2014 - 2015 Yılı 1. Deneme Sınavı Kazanımları İNDİR

            - 2014 - 2015 Yılı 2. Deneme Sınavı Kazanımları  İNDİR

             - 2014 - 2015 Yılı 3. Deneme Sınavı Kazanımları  İNDİR

            - 2014 - 2015 Yılı 4. Deneme Sınavı Kazanımları  İNDİR

            - 2014 - 2015 Yılı 5. Deneme Sınavı Kazanımları  İNDİR

             - 2014 - 2015 Yılı 6. Deneme Sınavı Kazanımları  İNDİR

                    

           DENEME  SINAVLARI  UYGULAMA TARİHLERİ

          1. Deneme Sınavı...............27 Ekim 2014 - 31 Ekim

        2. Deneme Sınavı...............24 Kasım - 28 Kasım

          3. Deneme Sınavı...............05 Ocak - 09 Ocak

        4. Deneme Sınavı...............16 Mart - 20 Mart

        5. Deneme Sınavı...............20 Nisan - 24 Nisan

        6. Deneme Sınavı...............18 Mayıs - 12 Haziran

 

                    ATA YAYINCILIK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

 OGS'ye Uygun Değerlendirme:
Öğrencilerin sınavda çıkardıkları netler; Türkiye genelindeki, kendi okullarındaki ve sınıflarındaki başarı durumlarını gösterecek biçimde, ayrı ayrı değerlendirilmektedir.

Programlara %100 Uygunluk :
Yeni ilköğretim programları "yapılandırmacı (oluşturmacı) eğitim felsefesi"ni referans almış; araştıran, sorgulayan, eleştiren, yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. ATA Yayıncılık olarak yeni ilköğretim programlarını referans almaktayız. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından yeni ilköğretim programlarında yapılan köklü değişikliklerin yanı sıra, eğitim - öğretim yılı içerisinde kurul kararına dayalı olarak yapılan kısmi değişiklikler de yayınevimizce takip edilerek tüm yayınlarımıza olduğu gibi sınavlarımıza da zamanında yansıtılmaktadır.

Ders Kitaplarına %100 Uygunluk :
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerimize dağıtılan ders kitaplarına paralel bir değerlendirme yaklaşımını temel almaktayız. Bu nedenle 2, 3, 4. sınıf sınav kitapçıklarımızda geometri ve doğal sayılar öğrenme alanından başlayan; 5, 6, 7, 8. sınıf sınav kitapçıklarımızda ise MEB ve özel yayınevlerinin kitaplarını okuyan öğrencilere yönelik iki ayrı matematik bölümü yer almaktadır.

Deneme sınavlarımız 1. Dönem 3 tane, ikinci dönem 3 tane olmak üzere toplam 6 deneme sınavından oluşmaktadır.  Sınavlarımız   MEB ders kitapları dikkate alınarak yenilenmektedir. 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sınavlarımız 2 oturumda da yapılabilmesi için 2 bölümden oluşmaktadır.  8. sınıflar için hazırlanan sınavlarımız 2014 - 2015 eğitim öğretim yılında MEB'in yayınladığı sınav tarih ve kazanımlara uygun olarak 2 kitapçık şeklinde hazırlanmıştır.

Karne Uygulaması :
Öğrencilere, öğrenme eksiklerini görebilmeleri için ayrıntılı kazanım tablosundan oluşan bir karne verilmektedir. Öğrenci karnesinde aynı zamanda sınıf, okul, ilçe, il ve Türkiye'deki sınava katılım ve derece bilgileri bulunmaktadır.


]]>