Deneme Sınavı Kazanımları


 • 2, 3 ve 4. sınıflar için konu kazanım tablosu ( 2019 - 2020 - Tüm Yıl )

 • 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için konu kazanım tablosu ( 2019 -2020 Tüm Yıl )

 • 1. Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )

 • 2. Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )

 • 3. Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )

 • 4. Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )

 •   Bursluluık Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )

 •   1. Sınıf  Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )

 •   5. Deneme Sınavı Kazanımları ( 2019 - 2020 )
 • Ata Yayıncılık Ölçme ve Değerlendirme Merkezi


  Ölçme Değerlendirme
  Öğrencilerin sınavda çıkardıkları netler; Türkiye genelindeki, kendi okullarındaki ve sınıflarındaki başarı durumlarını gösterecek biçimde, ayrı ayrı değerlendirilmektedir. 
   

  Programa %100 Uygunluk
  Yeni ilkokul programları "yapılandırmacı (oluşturmacı) eğitim felsefesi"ni referans almıştır; araştıran, sorgulayan, eleştriren, yorumlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ata Yayıncılık olarak yeni ilköğretim programlarını referans almaktayız. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından yeni ilköğretim programlarında yapılan köklü değişikliklerin yanı sıra, eğitim - öğretim yılı içerisinde kurul kararına dayalı olarak uyapılan kısmi değişiklikler de yayınevimizce takip edilerek tüm yayınlarımıza olduğu gibi sınavlarımıza da zamanında yansıtılmaktadır.  

  Ders Kitaplarına %100 Uygunluk
  Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerimize dağıtılan ders kitaplarına paralel bir değerlendirme yaklaşımı temel almaktayız. Deneme sınavlarımız 1. Dönem 3 tane, 2. dönem 3 tane olmak üzere toplam 6 deneme sınavından oluşmaktadır.  

  Karne Uygulaması
  Öğrencilere, öğrenme eksiklerini görebilmeleri için ayrıntılı kazanım tablosundan oluşan bir karne verilmektedir. Öğrenci karnesinde aynı zamanda sınıf, okul, ilçe, il ve Türkiye'deki sınava katılım ve derece bilgileri bulunmaktadır.  

  Sınav Duyuruları

  Sınav kazanım ve konuları

  2019-2020 eğitim öğretim yılına ait, sınavların konu dağılımı sitemize yüklenmiştir