2. Sınıf İngilizce Hikayeler

2. sınıflar için hazırlanmış olduğu İngilizce hikâye kitaplarımızın her birinde öğrencilerimizin zevkle okuyacağı farklı bir konu işlenmiştir.

Kitaplarımız kuşe kâğıt; 16 x 24 abadında olup 24 sayfadır.

 Kitaplarımız MEB ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının öngördüğü esaslara uygun şekilde hazırlanmıştır.

 

 

Ürün Galeri